تقدیر و تشکر به پاس زحمات و تلاش کارگران خدماتی شهرداری نوسود

روز جهانی کارگر فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاش های  کارگران حوزه خدمات شهری‌است.کارگرانی که نقش بی بدیلی در ایجاد آرامش و آسایش شهروندان ایفا می کنند که باید با فراهم سازی مطالبات پرسنل این […]