گزارش طرح‌های عمرانی شهرداری نوسود

گوشه‌ای از طرح‌های عمرانی شهرداری نوسود باهمت و تلاش شبانه روزی شهردار تلاشگر و محترم و شورای محترم اسلامی شهر نوسود و پرسنل شهرداری نوسود

جمع آوری کمک های مردمی شهر نوسود به هموطنان سیل زده

کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی شهروندان نوسود به هموطنان سیل زده کشور در میدان مولوی شهر نوسود در حال جمع آوری است.

پرداخت کامل حقوق و مزایای فروردین ۹۸ کارگران شهرداری نوسود

با همّت و تلاش و پیگیری‌‌های مداوم ّ اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار نوسود، حقوق و مزایای کارگران شرکت پیام ارتباط توان ِ آسمان(طرف قرارداد شهرداری نوسود) به صورت کامل پرداخت گردید.