جلسه هماهنگی شروع عملیات اجرایی خط گازرسانی از زلته به نوسود.

جلسه هماهنگی شروع عملیات اجرایی خط گازرسانی از زلته به نوسود. در تاریخ ۲۲ مرداد۹۸ و در محل دفتر شهردارنوسود ،باحضور اعضای شورای اسلامی شهر و آقای رضایی پیمانکار پروژه،جلسه‌ای به منظور همکاری متقابل و […]