گزارش طرح‌های عمرانی شهرداری نوسود

گوشه‌ای از طرح‌های عمرانی شهرداری نوسود باهمت و تلاش شبانه روزی شهردار تلاشگر و محترم و شورای محترم اسلامی شهر نوسود و پرسنل شهرداری نوسود

فعالیت های واحد خدمات شهری توسط نیروهای خدماتی و عمرانی در دی ماه۹۷

فعالیت ها و خدمات نیروهای خدمات شهری و عمرانی شهرداری نوسود