آگهی مناقصه نوبت دوم

بسمه تعالی 📢فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره۳ مورخ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ شورای اسلامی شهر نوسود تمام امورات خدمات شهری )رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی […]

تقدیر و تشکر به پاس زحمات و تلاش کارگران خدماتی شهرداری نوسود

روز جهانی کارگر فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاش های  کارگران حوزه خدمات شهری‌است.کارگرانی که نقش بی بدیلی در ایجاد آرامش و آسایش شهروندان ایفا می کنند که باید با فراهم سازی مطالبات پرسنل این […]

آگهی مناقصه عمومی امورات خدماتی و پشتیبانی شهرداری نوسود

شهرداری نوسود در نظر دارد تمام امورات مربوط به خدمات شهری و پشتیبانی(رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی و نگهداری تأسیسات،آبیاری فضای سبز،اجرائیات،رفع سد معبر،پلیس ساختمان و …)  خود را از طریق […]