جلسه‌ی پرسش و پاسخ شورای اسلامی شهر و گزارش عملکرد۶ماهه‌ی اول سال۱۳۹۷شهرداری نوسود

جلسه‌ی پرسش و پاسخ شورای اسلامی شهر و گزارش عملکرد۶ماهه‌ی اول سال۱۳۹۷شهرداری نوسود با حضور  اعضای شورای اسلامی شهر،شهردار ،  شهروندان و اصحاب رسانه در تاریخ ۲۲ آبان ۹۷و بعد از نماز عشاء در محل […]