فراخوان

فراخوان دعوت به همکاری شهرداری نوسود در نظر دارد جهت انجام امورات عمرانی  و خدماتی سطح شهر نوسود یک نفر استادکار محلی ِ ماهر  را از طریق شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بکارگیری نماید. علاقمندان  جهت […]

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

 (( آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم )) شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر شهر نوسود  از محل اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور جزء  (۴۷ ) ردیف (۵۵۰۰۰۰ […]