نامه‌شهردار نوسود به جناب آقای نادری نماینده‌ شهرستان پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی

نامه‌شهردار نوسود به جناب آقای نادری نماینده‌ شهرستان پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی

آگهی مزایده ماشین آلات

شهرداری نوسود در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر نوسود، تعداد سه دستگاه کامیون کمپرسی بنز ده تن با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به‌صورت اجاره یک‌ساله […]

آگهی مناقصه کتبی

آگهی مناقصه کتبی شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تمام امــورات خدمات شهری( رفت و روب – بارگیری – حمل و تخلیه زباله – نگهداری و نگهبانی […]