فراخوان طراحی لوگو

شهرداری نوسود در نظر دارد جهت طراحی آرم(لوگو) از طریق برگزاری مسابقه در قالب فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه‌ی طراحان، هنرمندان، دانشگاهیان و سایر علاقمندان دعوت می شود با در نظر گرفتن شرایط ذیل،اثر […]