پاکسازی و شست و شوی خیابان‌های منتهی به مدارس شهر نوسود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پاکسازی و شست و شوی خیابانهای منتهی به مدارس شهر نوسود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید(۹۷-۹۸) توسط نیروهای خدماتی شهرداری نوسود