آگهی مزایده نوبت دوم

چاپ متن

آگهی مزایده اجاره نوبت دوم شهرداری نوسود

 بسمه تعالی

                                                                                آگهی مزایده اجاره نوبت دوم شهرداری نوسود

💢شهرداری نوسود در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۹۸/۰۲/۱۲شورای اسلامی شهر نوسود و همچنین استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در رونق بازارچه مرزی شوشمی،تعدادی از فضاهای در اختیار را از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیتهای لازم جهت فعالیت در بازارچه را از نهادهای ذیربط دریافت کرده باشند به مدت یکسال با شرح زیر و از طریق مزایده کتبی اقدام نماید:
🏠یک واحد ۱۵ متری (واحد جنب انبار شماره یک) و ۶ انبار حدوداً ۳۰ متری به شماره های: پنج،شش، هفت، هشت، ده ، یازده واقع در بازارچه مرزی شوشمی.
* شرایط اجاره:
📌 قیمت پایه‌ی اجاره ماهیانه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
💢شرایط مزایده:
📌واریز مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر یک از موارد اجاره ‌، بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۰۰۰۵ به نام شهرداری نوسود نزد بانک ملی ایران شعبه نوسود.
📌مهلت ثبت نام و ارائه‌ی پیشنهاد از تاریخ ۹۸/۰۴/۱۵ لغایت ۲۲ /۹۸/۰۴
📌ساعت بازگشایی پاکت ها و اعلام به برنده:
ساعت ۱۱ صبح یک شنبه مورخ: ۹۸/۰۴/۲۳

💢اولویت واگذاری با ساکنین محترم شهر نوسود و روستاهای حومه می باشد.
💢متقاضیان لازم است نسبت به ارائه‌ی فیش واریزی و قیمت پیشنهادی خود در پاکت سربسته و تحویل آن در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری نوسود اقدام نمایند.
💢شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادهای مبهم مشروط ناقص یا فاقد فیش واریزی یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
💢سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد
💢برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن،حداکثر تا یک هفته نسبت به تعیین و تکلیف مورد مزایده اقدام نماید.در غیر این صورت سپرده ایشان به نفع صندوق شهرداری برداشت و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها به پیشنهادات بعدی رجوع خواهد شد.
💢برنده مزایده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری واحد و انبارهای موجود در بازارچه مرزی شوشمی به غیر را ندارد.
❗️متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از شرایط قرارداد و نحوه‌ی واگذاری به امور قراردادهای شهرداری نوسود مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *