آگهی مناقصه نوبت دوم

چاپ متن

بسمه تعالی

📢فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم)

شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره۳ مورخ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ شورای اسلامی شهر نوسود تمام امورات خدمات شهری )رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی و نگهداری تأسیسات،آبیاری فضای سبز،اجرائیات،رفع سد معبر،پلیس ساختمان و …) را به صورت حجمی و به مدت۱۲ ماه از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های مجاز خدماتی که دارای پروانه ی تأیید صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)برگزار نماید.ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازمرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس: http://setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور، دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
🔹تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ:۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۷:۳۰ می باشد.
🔹مهلت زمان دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ می باشد .
🔹مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد تا ساعت ۱۹ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ می باشد.
🔹زمان بازگشایی پاکت ها ساعت: ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
♦️اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت کسب اطلاعات بیشتر و تحویل پاکت«الف»:
نوسود ، میدان مولوی، ساختمان شهرداری نوسود شماره تماس: ۲۲۱۵-۴۶۴۲-۰۸۳
شرایط مناقصه:
📌تمامی کسورات قانونی قرارداد (بیمه ، مالیات و … ) بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت و به حساب واریز می گردد.
📌شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
📌هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه به هر دلیل حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
📌به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
📌لازم است مناقصه گران اصل پاکت الف را تحویل دفتر شهرداری داده و همچنین تمامی مدارک پاکت «ب» را کپی برابر با اصل نمایند و ارائه‌ی گواهی نامه تأیید صلاحیت فنی و گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی الزامی است.

💢روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *