آگهی مناقصه عمومی امورات خدماتی و پشتیبانی شهرداری نوسود

چاپ متن

شهرداری نوسود در نظر دارد تمام امورات مربوط به خدمات شهری و پشتیبانی(رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی و نگهداری تأسیسات،آبیاری فضای سبز،اجرائیات،رفع سد معبر،پلیس ساختمان و …)  خود را از طریق مناقصه‌ی عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره۳  مورخ ۹۸/۰۱/۲۰شورای اسلامی شهر نوسود تمام امورات خدمات شهری )رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی و نگهداری تأسیسات،آبیاری فضای سبز،اجرائیات،رفع سد معبر،پلیس ساختمان و …) را به صورت حجمی و به مدت۱۲  ماه از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های مجاز خدماتی که دارای پروانه ی تأیید صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)برگزار نماید.ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازمرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس: http://setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و  دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه،محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت: ۱۷ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد     تا ساعت ۱۷  تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ می باشد .

مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد تا ساعت ۱۷ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت:  ۱۱ صبح  روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت کسب اطلاعات بیشتر و تحویل پاکت«الف»:

نوسود ، میدان مولوی، ساختمان شهرداری نوسود شماره تماس: ۲۲۱۵-۴۶۴۲-۰۸۳

شرایط مناقصه:

۱-تمامی کسورات قانونی قرارداد (بیمه ، مالیات و … ) بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت و به حساب واریز می گردد.

۲- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

۳-هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه به هر دلیل حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- لازم است مناقصه گران اصل پاکت الف را تحویل دفتر شهرداری داده و همچنین تمامی مدارک پاکت ب را کپی برابر با اصل نمایند و ارائه‌ی گواهی نامه تأیید صلاحیت فنی و گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی الزامی است.

 

روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *