آگهی مناقصه

چاپ متن
«آگهی مناقصه عمومی نوبت اول »
شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه بازسازی ساختمان اداری شهرداری نوسود از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه (ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ) موضوع طرح بازسازی ساختمان اداری شهرداری نوسود به شماره طرح ۱۴۱ ک ۱۵۰۲۰۰۱ با اعتبار ۳۰۰۰ میلیون ریال بصورت مناقصه عمومی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزار مناقصه از طریق درگاه سامانه مذکور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
عملیات و مشخصات پروژه شامل : احداث ساختمان جدید به مساحت ۷۵۰ متر مربع در سه طبقه بصورت اسکلت بتنی و سقف تیرچه و یونولیت ، دیوار های آجری تا مرحله سفت کاری (اجرای اسکلت و سقف و دیوار ها ) می باشد .
شرایط مناقصه :
۱-قیمت پیشنهادی پیمانکاران به صورت نرخ متر مربع زیر بنا می باشد .
۲-قرارداد این مناقصه بدون تعدیل مابه التفاوت مصالح می باشد .
۳- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹می باشد . مهلت دریافت اسناد مناقصه در سایت ساعت ۱۴روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ می باشد .
۴- اسناد مورد نیاز جهت ضمیمه پاکت الف شرکت در مناقصه :
الف ) واریز مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بابت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شماره حساب بانکی ۲۱۷۱۱۴۳۷۷۳۰۰۰ به نام وجوه سپرده ذیحسابی شهرداری نوسود نزد بانک ملی شعبه نوسود واریز یا مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار اولیه سه ماه ارائه نمایند.
ب ) نامه انجمن شرکت های ساختمانی مبنی بر داشتن ظرفیت اجرای کار
ج )مدارک فنی شرکت : :تصویر برابر با اصل از۱- آگهی تاسیس ۲- گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ۳- اساسنامه شرکت ۴- آگهی آخرین تغییرات ۵- تعیین صلاحیت دررشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷- شناسنامه و کارت ملی امضاء کننده گان مجاز ۸- کد اقتصادی ۹ -پرینت شناسه کاربری در پایگاه ملی مناقصات

۵ – مدت اجرای طرح تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد .
۶- مبلغ اعتبار پروژه( ۳۰۰۰ میلیون ریال ) با احتساب ارزش افزوده و ۵ درصد بیمه سهم کارفرما می باشد .
۷ – برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۸ – شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
۹ – زمان بازگشایی پاکت ها راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹می باشد و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد .
روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *