آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

چاپ متن

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه ترمیم و احداث دیوار حفاظتی خیابان شهید مقصودی  از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه  (ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ) موضوع طرح مرمت و بهسازی خیابان شهید مقصودی شهر نوسود به شماره طرح ۲۲۴ ک ۱۵۰۲۰۰۴  با اعتبار ۳۰۰۰ میلیون ریال بصورت مناقصه عمومی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزار مناقصه از طریق درگاه سامانه مذکور انجام خواهد شد . و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

عملیات و مشخصات پروژه شامل : اجرای پروژه دیوار سازی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان شامل خاکبرداری و پی کنی به حجم برآوردی ۱۶۷۰ متر مکعب وحجم برآورد اولیه دیوار سازی( در پی و بالاتر از پی )  به حجم ۱۲۴۰ متر مکعب می باشد .

شرایط مناقصه  :

  • قیمت پیشنهادی پیمانکاران بر اساس فهرست بها ابنیه سال ۱۳۹۷ می باشد .
  • قرارداد این مناقصه بدون تعدیل مابه التفاوت مصالح می باشد .

۳- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ می باشد . مهلت دریافت اسناد مناقصه در سایت ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روزپنج شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ می باشد.

۴-  اسناد  مورد نیاز جهت ضمیمه  پاکت الف  شرکت در مناقصه  :

الف ) واریز مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شماره حساب بانکی   ۲۱۷۱۱۴۳۷۷۳۰۰۰ به نام وجوه سپرده ذیحسابی شهرداری نوسود نزد بانک ملی شعبه نوسود واریزیا مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار اولیه سه ماه ارائه نمایند.

ب ) نامه انجمن شرکت های ساختمانی مبنی بر داشتن ظرفیت اجرای کار

پ )مدارک فنی شرکت : :تصویر برابر با اصل از۱- آگهی تاسیس ۲- گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ۳- اساسنامه شرکت ۴- آگهی آخرین تغییرات ۵- تعیین صلاحیت دررشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷- شناسنامه و کارت ملی امضاء    کننده گان مجاز ۸- کد اقتصادی ۹ -پرینت شناسه کاربری در پایگاه ملی مناقصات

۵ – مدت اجرای طرح  تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸  می باشد .

۶- مبلغ اعتبار پروژه( ۳۰۰۰ میلیون ریال ) با احتساب ارزش افزوده و ۵ درصد بیمه سهم کارفرما می باشد .

۷ – برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۸ – شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

۹ – زمان بازگشایی پاکت ها راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه  مورخ   ۱۳۹۷/۰۸/۰۵می باشد و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد .

 

روابط عمومی شهـرداری نوســود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *