آگهی مزایده کتبی

چاپ متن

آگهی مزایده‌ی کتبی فروش زمین شهرداری نوسود.

شهرداری نوسود  در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ شورای محترم اسلامی شهر نوسود نسبت به فروش یک  قطعه زمین با کاربری مسکونی- تجاری به متراژ ۱۲۸٫۷ مترمربع واقع در میدان معلم، ابتدای خیابان شهید فاروق مقصودی(هورامان) اقدام نماید.
شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی به مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تضمین شرکت در مزایده  به شماره حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۰۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه نوسود در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به دبیرخانه شهرداری نوسود تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط:
  • قیمت پایه کارشناسی هر متر مربع ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
  • کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد، به عهده برنده مزایده خواهد بود.
  • به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی،مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *