آگهی مناقصه عمومی

چاپ متن

مناقصه‌ی عمومی واگذاری خدمات شهری و پشتیبانی شهرداری نوسود

شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر نوسود تمام امورات خدمات شهری(رفت و روب،بارگیری،حمل و تخلیه زباله،نگهبانی و نگهداری تأسیسات،آبرسانی به بازارچه‌مرزی شوشمی،اجرائیات،رفع سد معبر،پلیس ساختمان و …) را به صورت حجمی و به مدت ۷ ماه از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت‌های مجاز خدماتی که دارای پروانه‌ی تأیید صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  برگزار نماید.ضمناً کلیه‌ی مراحل برگزاری مناقصه ؛از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ی پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی اسناد مناقصه دریافتی از سایت  ساعت۱۳  تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵می باشد .

مهلت زمانی ارائه‌ی پیشنهاد ساعت  ۳۰: ۱۳ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

زمان بازگشایی پاکت ها  ساعت  ۱۰ صبح تاریخ  ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه‌ی پاکت ها به آدرس نوسود میدان مولوی ساختمان شهرداری نوسود مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۲۴۵۹-۴۶۴۲-۰۸۳

شرایط مناقصه:

  • تمامی کسورات قانونی قرارداد(بیمه ، مالیات و … ) بر عهده‌ی برنده‌ مناقصه می باشد. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده‌ توسط شهرداری پرداخت و به حساب واریز می گردد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
  • هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه به هر دلیل حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده‌ی آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *