آگهی مزایده ماشین آلات

چاپ متن
شهرداری نوسود در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر نوسود، تعداد سه دستگاه کامیون کمپرسی بنز ده تن با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

 • کامیون کمپرسی بنز ده تن مدل۱۳۸۴ و شماره پلاک ایران ۱۹ ۴۳۸ س ۱۲
 • کامیون کمپرسی بنز ده تن مدل۱۳۶۲ و شماره پلاک ۱۴۵۲۹
 • کامیون کمپرسی بنز ده تن مدل۱۳۸۱ و شماره پلاک ایران ۱۹ ۷۵۴ ع ۴۹

شرایط مزایده:

 • قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰ ریال
 • واریز مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر دستگاه به‌حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۰۰۰۵ به نام شهرداری نوسود نزد بانک ملی ایران شعبه نوسود بابت تضمین شرکت در مزایده اجاره.
 • برنده مزایده حق واگذاری کامیون مذکور به غیر را تحت هیچ شرایطی ندارد.
 • تحویل کامیون‌های مذکور از طرف کارشناس رسمی دادگستری صورت خواهد گرفت و هزینه‌ی کارشناسی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • زمان ارائه‌ی پیشنهاد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۲به مدت ده روز کاری خواهد بود.
 • شهرداری در رد یا قبول کلیه‌ی پیشنهاد‌های واصله مختار است.
 • برنده مزایده حق فعالیت را فقط در سطح استان کرمانشاه خواهد داشت.
 • متقاضیان می توانند جهت یک،دو یا هر سه کامیون پیشنهاد جداگانه ارائه‌نمایند.
 • پیشنهادات باید در پاکت دربسته حاوی مشخصات متقاضی به دبیرخانه شهرداری واقع در نوسود میدان مولوی ساختمان شهرداری تحویل داده شوند.
 • به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • جلسه مزایده رأس ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳در محل شهرداری نوسود با حضور اعضای کمیسیون‌های معاملات شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر نوسود برگزار می‌گردد.

روابط عمومی شهرداری نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *