آگهی مناقصه کتبی

چاپ متن

آگهی مناقصه کتبی

شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تمام امــورات خدمات شهری( رفت و روب – بارگیری – حمل و تخلیه زباله – نگهداری و نگهبانی از تاسیسات – آبرسانی به بازارچه مرزی شوشمی – اجرائیات – رفع سد معبر – پلیس ساختمان و … ) را به مدت یکسال از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای مجاز خدماتی که دارای پروانه تایید صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای مجاز دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز کاری به امور قراردادهای شهرداری نوسود مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .
مهلت فروش اسناد و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۰می باشد .
شرایط مناقصه :
۱ – تمام کسورات قانونی قرارداد ( بیمه – مالیات – ارزش افزوده و … ) بر عهده برنده مناقصه می باشد .
۲ – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است .
۳ – هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه به هر دلیل حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۴– متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن کارت شناسائی ملی و اصل فیش واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۹۶۰۰۷شهرداری نزد بانک ملی و تحویل  رسید واریزی به امور قراردادها اقدام نمایند .
۵– به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *