آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

چاپ متن

 (( آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم ))

شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر شهر نوسود  از محل اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور جزء  (۴۷ ) ردیف (۵۵۰۰۰۰ ) قانون بودجه سال ۹۶ به شماره طرح ۱۱۵ ک ۱۵۰۲۰۰۴  با اعتبار ۴۰۰۰ میلیون ریال از طریق مناقصه عمومی براساس فهرست بهاء ابنیه سال ۱۳۹۶ به پیمانکاران واجد شرایط( دارای رتبه بندی تعیین صلاحیت در رشته راه و ترابری یا ساختمان ( ابنیه ) ثبت شده در پایگاه ساجار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند ) برابر شرایط ذیل واگذار نماید :

عنوان و مشخصات پروژه : اجرای پروژه دیوار سازی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان در محل خیابان های کارگر ، ورودی شهر و فردوسی شامل خاکبرداری و پی کنی بصورت دستی و ماشینی جمعا” به حجم برآوردی ۱۶۰۰ متر مکعب و دیوار سازی( در پی و بالاتر از پی ) جمعا” به حجم برآوردی ۱۵۰۰ متر مکعب می باشد .

شرایط مناقصه  :

۱ – متقاضیان از تاریخ درج آگهی به مدت ده روزکاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به صورت مکتوب در پاکت (ب )ارائه نمایند.

 ۲- اسناد  مورد نیاز جهت ضمیمه  پاکت الف  شرکت در مناقصه  :

الف ) واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بابت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شماره حساب بانکی   ۲۱۷۱۱۴۳۷۷۳۰۰۰ به نام وجوه سپرده ذیحسابی شهرداری نوسود نزد بانک ملی شعبه نوسود واریزیا مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار اولیه سه ماه ارائه نمایند.

ب ) نامه انجمن شرکت های ساختمانی مبنی بر داشتن ظرفیت اجرای کار

ج )مدارک فنی شرکت : :تصویر برابر با اصل از۱- آگهی تاسیس ۲- گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ۳- اساسنامه شرکت ۴- آگهی آخرین تغییرات ۵- تعیین صلاحیت دررشته راه و ترابری یا ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷- شناسنامه و کارت ملی امضاء کننده گان مجاز ۸- کد اقتصادی ۹ -پرینت شناسه کاربری در پایگاه ملی مناقصات

۳- مهلت دریافت اسناد مناقصه  تا پایان وقت اداری    ۱۳۹۷/۰۱/۲۵می باشد  .

۳-مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت  تا پایان وقت اداری    ۱۳۹۷/۰۱/۲۷می باشد  .

۴ – قرارداد این مناقصه بدون تعدیل مابه التفاوت مصالح می باشد .

۵ – مدت اجرا طرح  تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷  می باشد .

۶- تخصیص پروژه  بصورت اسناد خزانه اسلامی یک ساله و دو ساله می باشد .

۷ – برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۸ – شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

۹ – پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مفتوح و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد .

 

 

                                                                                                                                                                                      روابط عمومی شهرداری  نوسود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *