گزارش عملکرد دوساله‌ی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوسود منتشر شد

روابط عمومی شهرداری نوسود ، گزارش عملکرد دوساله‌ی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوسود را در یک  مجموعه در ۵۲ صفحه‌  رنگی و  مشتمل بر: اجرای ۲۹ پروژه‌ی عمرانی با رشد ۳۰۰  درصدی نسبت به […]

آماده‌سازی جایگاه سیار عرضه‌ی سوخت تک فرآورده‌(نفت گاز) در محل بازارچه‌مرزی شوشمی

جایگاه عرضه‌ی سوخت در بازارچه‌مرزی شوشمی