آگهی مناقصه نوبت دوم

بسمه تعالی 📢فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره۳ مورخ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ شورای اسلامی شهر نوسود تمام امورات خدمات شهری )رفت و روب،انجام امورات خدماتی و پشتیبانی ، نگهبانی […]

آگهی مناقصه

«آگهی مناقصه عمومی نوبت اول » شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه بازسازی ساختمان اداری شهرداری نوسود از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه (ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ) موضوع طرح بازسازی ساختمان […]

آگهی مناقصه کتبی

آگهی مناقصه کتبی شهرداری نوسود در نظر دارد حسب مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تمام امــورات خدمات شهری( رفت و روب – بارگیری – حمل و تخلیه زباله – نگهداری و نگهبانی […]