آگهی مزایده ماشین آلات

شهرداری نوسود در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر نوسود، تعداد سه دستگاه کامیون کمپرسی بنز ده تن با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به‌صورت اجاره یک‌ساله […]