بازدید مسئولین استان ، شهرستان و منطقه از پروژه احداث جایگاه عرضه‌ی نفتگاز در محوطه بازارچه مرزی شوشمی

بازدید رؤسا و مدیران و مسئولین کشور و استان کرمانشاه از بازارچه مرزی شوشمی جهت پیگیری احداث و راه اندازی جایگاه عرضه‌ی نفتگاز تعادلی به وسایط نقلیه‌ی عراقی در بازارچه مرزی شوشمی.

پروژه‌ی احداث پد هلیکوپتر در بازارچه مرزی

بازدید شهردار نوسود جناب آقای خسروی ازروند پیشرفت پروژه احداث پد هلیکوپتر در بازارچه شوشمی در مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

تجلیل از کارکنان واحد آتش نشانی شهرداری نوسود

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل دفتر شهردار نوسود و با حضور ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه از زحمات و فعالیت های دو تن از پرسنل شهرداری ، آقایان هوشیار رحیمی و موسی امینی […]