بازدید فرماندار شهرستان از جایگاه عرضه‌ی سوخت بازارچه مرزی شوشمی

بازدید فرماندار شهرستان پاوه از جایگاه سیار عرضه سوخت تک فرآورده(نفتگاز) مستقر در بازارچه مرزی شوشمی

گزارش عملکرد دوساله‌ی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوسود منتشر شد

روابط عمومی شهرداری نوسود ، گزارش عملکرد دوساله‌ی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوسود را در یک  مجموعه در ۵۲ صفحه‌  رنگی و  مشتمل بر: اجرای ۲۹ پروژه‌ی عمرانی با رشد ۳۰۰  درصدی نسبت به […]

آماده‌سازی جایگاه سیار عرضه‌ی سوخت تک فرآورده‌(نفت گاز) در محل بازارچه‌مرزی شوشمی

جایگاه عرضه‌ی سوخت در بازارچه‌مرزی شوشمی

تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی

تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی پس از پیگیریهای فراوان شورای شهر و شهردار نوسود