روز شهرداری و دهیاری مبارک

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، روز چهاردهم تیرماه برای نخستین بار، تحت عنوان (( روز شهرداری و دهیاری )) در سالنامه رسمی کشور درج شده است . بر اساس این گزارش برابر مصوبه […]