نام گذاری سالن ورزشی شهر نوسود به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

در جلسه‌ی شماره ۲۴ مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر نوسود،سالن ورزشی این شهر به نام سردار شهید سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.